Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
20.03.2017 22.03.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.009,33 2.000,00 2.018.660,00 0,65 %
20.03.2017 22.03.2017 23.01.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD20662 EUR 1.034,38 1.200,00 1.241.256,00 0,65 %
20.03.2017 21.03.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 930,36 1.075,00 1.000.137,00 4,38 %
20.03.2017 20.03.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.279,41 260.000,00 2.672.646.600,00 4,70 %
17.03.2017 17.03.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.451,68 23.300,00 243.524.144,00 5,60 %
17.03.2017 21.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.588,77 30.000,00 317.663.100,00 4,10 %
17.03.2017 17.03.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 960,00 1.500,00 1.440.000,00 3,99 %
16.03.2017 16.03.2017 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.032,23 2.272,00 2.345.226,56 2,29 %
16.03.2017 17.03.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.015,31 47,00 47.719,57 1,18 %
16.03.2017 16.03.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.014,74 20,00 20.294,80 2,00 %
16.03.2017 16.03.2017 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.065,49 7.500,00 7.991.175,00 1,25 %
16.03.2017 16.03.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.070,35 1.700,00 1.819.595,00 1,20 %
16.03.2017 16.03.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.072,05 2.400,00 2.572.920,00 1,20 %
15.03.2017 16.03.2017 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.032,04 2.272,00 2.344.794,88 2,30 %
15.03.2017 15.03.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.274,08 1.100,00 13.501.488,00 5,45 %
15.03.2017 15.03.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.014,68 20,00 20.293,60 2,00 %
15.03.2017 17.03.2017 23.11.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD51154 EUR 1.015,84 7.000,00 7.110.880,00 0,60 %
15.03.2017 15.03.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,96 5.019,00 5.114.160,24 2,35 %
14.03.2017 15.03.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,96 5.019,00 5.114.160,24 2,35 %
14.03.2017 14.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.575,74 10.000,00 105.757.400,00 4,15 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136| |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>