Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
15.03.2017 16.03.2017 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.032,04 2.272,00 2.344.794,88 2,30 %
15.03.2017 15.03.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.274,08 1.100,00 13.501.488,00 5,45 %
15.03.2017 15.03.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.014,68 20,00 20.293,60 2,00 %
15.03.2017 17.03.2017 23.11.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD51154 EUR 1.015,84 7.000,00 7.110.880,00 0,60 %
15.03.2017 15.03.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,96 5.019,00 5.114.160,24 2,35 %
14.03.2017 15.03.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,96 5.019,00 5.114.160,24 2,35 %
14.03.2017 14.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.575,74 10.000,00 105.757.400,00 4,15 %
13.03.2017 14.03.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.026,39 1.900,00 1.950.141,00 2,50 %
13.03.2017 13.03.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 9.886,19 10.000,00 98.861.900,00 4,50 %
10.03.2017 10.03.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.038,09 2.000,00 2.076.180,00 0,34 %
10.03.2017 10.03.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.303,55 1.073,00 11.055.709,15 4,50 %
10.03.2017 10.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.576,02 20.000,00 211.520.400,00 4,10 %
09.03.2017 09.03.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,69 3.960,00 4.034.012,40 2,35 %
09.03.2017 09.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.574,86 7.000,00 74.024.020,00 4,10 %
09.03.2017 09.03.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.695,16 12.600,00 147.359.016,00 4,90 %
09.03.2017 09.03.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.014,79 290,00 294.289,10 2,56 %
09.03.2017 10.03.2017 01.09.2017 Државни записи 53Н RSMFRSD24706 EUR 998,06 5.000,00 4.990.300,00 0,40 %
08.03.2017 09.03.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.018,57 3.960,00 4.033.537,20 2,35 %
06.03.2017 06.03.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.310,41 77.779,00 957.491.379,39 5,33 %
06.03.2017 08.03.2017 18.04.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD26602 EUR 1.080,18 3.200,00 3.456.576,00 0,85 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136| |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>