Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
04.04.2017 05.04.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.913,59 40.000,00 476.543.600,00 5,75 %
04.04.2017 05.04.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.913,59 40.000,00 476.543.600,00 5,75 %
04.04.2017 04.04.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.096,76 1.338,00 16.185.464,88 5,35 %
04.04.2017 04.04.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 9.914,91 50.000,00 495.745.500,00 4,48 %
04.04.2017 04.04.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.061,80 1.300,00 1.380.340,00 0,76 %
04.04.2017 04.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.616,94 32.000,00 339.742.080,00 3,96 %
03.04.2017 03.04.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.764,75 15.000,00 161.471.250,00 3,80 %
03.04.2017 03.04.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.301,87 132.000,00 1.359.847.280,00 4,67 %
03.04.2017 03.04.2017 10.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD25554 RSD 10.891,42 15.000,00 163.371.300,00 3,70 %
03.04.2017 04.04.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.061,53 1.300,00 1.379.989,00 0,78 %
03.04.2017 04.04.2017 18.04.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD26602 EUR 1.081,69 400,00 432.676,00 0,77 %
31.03.2017 31.03.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.734,07 530,00 6.219.057,10 5,14 %
31.03.2017 31.03.2017 31.05.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD26438 RSD 10.442,56 12.000,00 125.310.720,00 3,30 %
31.03.2017 31.03.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.319,70 6.600,00 68.110.020,00 4,55 %
31.03.2017 31.03.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.996,26 1.877,00 22.516.980,02 5,55 %
31.03.2017 31.03.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.755,23 123,00 1.322.893,29 3,90 %
31.03.2017 31.03.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.562,13 544,00 6.833.798,72 5,24 %
31.03.2017 31.03.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.296,45 3.304,00 37.323.470,80 5,02 %
31.03.2017 31.03.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.599,23 504,00 5.342.011,92 4,10 %
30.03.2017 30.03.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.060,79 14.620,00 15.508.717,22 4,77 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134| |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>