Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
20.01.2017 20.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.941,34 9.200,00 119.060.328,00 5,40 %
20.01.2017 23.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.995,70 9.200,00 119.560.440,00 5,30 %
19.01.2017 19.01.2017 10.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD25554 RSD 10.794,90 15.000,00 161.923.500,00 4,00 %
19.01.2017 19.01.2017 27.02.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91267 RSD 10.960,09 40.000,00 438.403.600,00 3,45 %
19.01.2017 19.01.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.842,65 33.000,00 423.807.450,00 5,60 %
19.01.2017 19.01.2017 01.04.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD44555 RSD 10.921,37 16.503,00 180.235.369,11 3,60 %
19.01.2017 19.01.2017 06.04.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD75328 RSD 10.715,20 14.474,00 155.091.804,80 3,70 %
19.01.2017 19.01.2017 08.05.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD98155 RSD 10.874,88 16.543,00 179.903.139,84 3,80 %
18.01.2017 18.01.2017 06.04.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD75328 RSD 10.711,81 16.000,00 171.388.960,00 3,80 %
18.01.2017 19.01.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 986,29 3.042,00 3.000.294,18 4,30 %
18.01.2017 18.01.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.034,55 4.000,00 4.138.200,00 1,00 %
18.01.2017 18.01.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.073,29 2.500,00 2.683.225,00 1,00 %
18.01.2017 18.01.2017 10.07.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD25554 RSD 10.790,56 80.000,00 863.244.600,00 4,06 %
18.01.2017 18.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.464,47 50.000,00 573.223.500,00 4,50 %
18.01.2017 19.01.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.007,10 993,00 1.000.050,30 3,50 %
18.01.2017 18.01.2017 08.05.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD98155 RSD 10.870,46 17.000,00 184.797.820,00 3,90 %
18.01.2017 19.01.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.021,11 2.000,00 2.042.220,00 0,85 %
17.01.2017 18.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.771,11 300.000,00 3.231.333.000,00 4,82 %
17.01.2017 18.01.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.771,11 300.000,00 3.231.333.000,00 4,82 %
17.01.2017 17.01.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 11.438,07 250.000,00 2.859.518.500,00 4,72 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133| |134|  |135|  |136|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>