Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
05.05.2017 08.05.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.599,26 75.540,00 800.668.100,40 3,90 %
05.05.2017 05.05.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.059,43 12.700,00 153.154.761,00 5,55 %
05.05.2017 05.05.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.580,79 36.795,00 462.910.168,05 5,35 %
04.05.2017 04.05.2017 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 976,57 1.950,00 1.904.311,50 4,26 %
04.05.2017 04.05.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.655,99 80.000,00 852.479.200,00 3,90 %
04.05.2017 05.05.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 932,68 1.075,00 1.002.631,00 4,41 %
04.05.2017 05.05.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.039,51 674,00 700.629,74 4,38 %
03.05.2017 04.05.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.038,78 1.900,00 1.973.682,00 0,30 %
03.05.2017 04.05.2017 01.09.2017 Државни записи 53Н RSMFRSD24706 EUR 999,00 2.000,00 1.998.000,00 0,30 %
03.05.2017 04.05.2017 25.05.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD38110 EUR 1.029,82 1.700,00 1.750.694,00 0,30 %
03.05.2017 03.05.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.656,50 153.789,00 1.638.852.751,67 3,88 %
28.04.2017 28.04.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.092,70 15.000,00 181.390.500,00 5,45 %
27.04.2017 28.04.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.023,16 410,00 419.495,60 2,50 %
27.04.2017 27.04.2017 02.06.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD84494 EUR 1.044,90 5.000,00 5.224.500,00 0,10 %
27.04.2017 27.04.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.021,72 1.500,00 1.532.580,00 2,35 %
26.04.2017 27.04.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.009,96 347,00 350.456,12 2,50 %
26.04.2017 27.04.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.011,76 993,00 1.004.677,68 4,22 %
26.04.2017 26.04.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.038,57 54.000,00 650.082.780,00 5,56 %
26.04.2017 26.04.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.409,02 3.354,00 34.911.838,80 4,23 %
26.04.2017 28.04.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.587,19 74.521,00 788.967.985,99 3,91 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130| |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>