Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
27.04.2017 27.04.2017 02.06.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD84494 EUR 1.044,90 5.000,00 5.224.500,00 0,10 %
27.04.2017 27.04.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.021,72 1.500,00 1.532.580,00 2,35 %
26.04.2017 27.04.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.009,96 347,00 350.456,12 2,50 %
26.04.2017 27.04.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.011,76 993,00 1.004.677,68 4,22 %
26.04.2017 26.04.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.038,57 54.000,00 650.082.780,00 5,56 %
26.04.2017 26.04.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.409,02 3.354,00 34.911.838,80 4,23 %
26.04.2017 28.04.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.587,19 74.521,00 788.967.985,99 3,91 %
25.04.2017 25.04.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.325,48 3.270,00 40.304.319,60 5,50 %
24.04.2017 25.04.2017 06.02.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD88891 RSD 11.122,60 10.000,00 111.226.000,00 4,58 %
24.04.2017 25.04.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.351,64 21.300,00 220.489.932,00 4,55 %
24.04.2017 25.04.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.021,11 36,00 36.759,96 1,80 %
21.04.2017 24.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.642,17 30.000,00 319.265.100,00 3,93 %
20.04.2017 20.04.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.055,42 474,00 500.269,08 2,52 %
19.04.2017 21.04.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.820,00 100,00 1.182.000,00 5,01 %
19.04.2017 19.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.630,30 28.300,00 300.837.490,00 4,00 %
19.04.2017 20.04.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.018,48 540,00 549.979,20 2,50 %
18.04.2017 20.04.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 10.850,00 335,00 3.634.750,00 7,65 %
18.04.2017 18.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.629,16 28.300,00 300.805.228,00 4,00 %
18.04.2017 19.04.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 990,48 1.014,00 1.004.346,72 4,83 %
18.04.2017 18.04.2017 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.044,33 1.618,00 1.689.725,94 2,10 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130| |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>