Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
23.05.2017 23.05.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 966,37 270,00 260.919,90 4,00 %
23.05.2017 23.05.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.020,79 637,00 650.243,23 2,50 %
23.05.2017 23.05.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.024,91 342,00 350.519,22 2,50 %
22.05.2017 22.05.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.037,24 400,00 414.896,00 0,45 %
22.05.2017 24.05.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 9.949,54 30.000,00 298.486.200,00 4,65 %
19.05.2017 19.05.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 991,88 1.014,00 1.005.766,32 5,06 %
19.05.2017 19.05.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 EUR 10.382,39 15.700,00 163.003.523,00 4,55 %
19.05.2017 19.05.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.861,17 18.875,00 223.879.583,75 4,65 %
19.05.2017 19.05.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.432,32 500,00 6.216.160,00 5,35 %
19.05.2017 19.05.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.555,45 514.792,00 5.433.863.402,34 5,59 %
18.05.2017 18.05.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.790,24 20.000,00 195.804.800,00 4,62 %
18.05.2017 19.05.2017 28.03.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD41338 EUR 1.009,80 1.900,00 1.918.620,00 0,60 %
18.05.2017 19.05.2017 28.03.2018 Државни записи 53Н RSMFRSD86333 EUR 994,81 1.900,00 1.890.139,00 0,60 %
17.05.2017 17.05.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.021,36 3.000,00 3.064.080,00 0,80 %
16.05.2017 17.05.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.029,22 1.300,00 1.337.986,00 0,60 %
16.05.2017 17.05.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.011,05 2.500,00 2.527.625,00 0,55 %
15.05.2017 15.05.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.672,43 70.000,00 747.070.100,00 3,85 %
12.05.2017 12.05.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.399,09 30.000,00 311.972.700,00 4,40 %
12.05.2017 12.05.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.606,56 53.971,00 572.446.892,42 5,47 %
12.05.2017 12.05.2017 23.11.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD51154 EUR 1.017,30 2.000,00 2.034.600,00 0,50 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128| |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>