Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
26.05.2017 26.05.2017 18.04.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD26602 EUR 1.038,96 1.000,00 1.038.960,00 0,65 %
26.05.2017 26.05.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.031,00 56,00 57.736,00 1,39 %
26.05.2017 26.05.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 966,37 270,00 260.919,90 4,00 %
26.05.2017 26.05.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.596,39 22.000,00 233.120.670,00 5,53 %
26.05.2017 29.05.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.643,21 25.000,00 266.080.250,00 5,45 %
26.05.2017 30.05.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.038,67 389,00 404.042,63 0,40 %
26.05.2017 30.05.2017 14.12.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD92828 RSD 10.390,03 12.270,00 127.485.668,10 3,75 %
26.05.2017 26.05.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.078,50 3.031,00 3.268.933,50 0,80 %
25.05.2017 25.05.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.328,02 25.000,00 283.200.500,00 4,19 %
25.05.2017 26.05.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.029,93 925,00 952.685,25 2,96 %
24.05.2017 24.05.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.563,52 166.846,00 1.762.481.057,92 5,59 %
24.05.2017 26.05.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.077,79 3.031,00 3.266.781,49 0,85 %
24.05.2017 26.05.2017 18.04.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD26602 EUR 1.038,31 1.000,00 1.038.310,00 0,72 %
24.05.2017 26.05.2017 23.11.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD51154 EUR 1.018,00 4.000,00 4.072.000,00 0,40 %
24.05.2017 25.05.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.028,89 1.000,00 1.028.890,00 0,65 %
24.05.2017 25.05.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.031,40 921,00 949.919,40 2,50 %
23.05.2017 24.05.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.690,43 13.800,00 147.527.934,00 3,75 %
23.05.2017 25.05.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.326,50 25.000,00 283.162.500,00 4,20 %
23.05.2017 24.05.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.626,48 23.523,00 249.966.689,04 3,80 %
23.05.2017 24.05.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.029,83 975,00 1.004.084,25 2,94 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127| |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>