Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
13.04.2017 18.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.631,85 38.817,00 412.696.521,45 3,97 %
13.04.2017 13.04.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 11.541,31 6.319,00 72.929.537,89 4,17 %
13.04.2017 13.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.609,84 2.717,00 28.826.935,28 4,15 %
13.04.2017 13.04.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.767,35 1.108,00 11.930.223,80 3,95 %
13.04.2017 13.04.2017 08.05.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD98155 RSD 10.971,43 96,00 1.053.257,28 3,75 %
11.04.2017 12.04.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 962,06 1.635,00 1.572.968,10 4,00 %
11.04.2017 11.04.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.788,37 2.414,00 26.043.125,18 3,55 %
11.04.2017 12.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.621,40 30.000,00 318.642.000,00 4,01 %
11.04.2017 11.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.616,61 125.000,00 1.327.076.250,00 4,05 %
10.04.2017 12.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.624,14 70.000,00 743.689.800,00 3,98 %
10.04.2017 10.04.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.787,31 30.586,00 329.940.663,66 3,55 %
10.04.2017 11.04.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.017,85 933,00 949.654,05 2,50 %
10.04.2017 11.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.623,92 14.116,00 149.967.254,72 3,97 %
10.04.2017 12.04.2017 23.01.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD20662 EUR 1.035,96 2.000,00 2.071.920,00 0,50 %
10.04.2017 12.04.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.010,51 3.664,00 3.702.508,64 0,55 %
10.04.2017 12.04.2017 28.03.2018 Државни записи 53Н RSMFRSD86333 EUR 994,20 1.900,00 1.888.980,00 0,60 %
07.04.2017 07.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.591,19 315.156,00 3.337.875.857,04 4,28 %
07.04.2017 07.04.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 11.664,22 60.000,00 699.853.200,00 5,35 %
07.04.2017 10.04.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.054,92 1.422,00 1.500.096,24 2,50 %
07.04.2017 11.04.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.623,92 110.774,00 1.176.854.114,08 3,97 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125| |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>