Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
10.07.2017 10.07.2017 18.09.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD55858 EUR 1.019,61 5.000,00 5.098.050,00 0,20 %
10.07.2017 12.07.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.739,27 10.000,00 107.392.700,00 3,80 %
10.07.2017 12.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 9.994,37 10.000,00 99.943.700,00 5,00 %
07.07.2017 10.07.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.061,45 518,00 549.831,10 2,50 %
07.07.2017 11.07.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.107,90 20.000,00 202.158.000,00 3,95 %
07.07.2017 11.07.2017 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.025,76 2.000,00 2.051.520,00 1,35 %
07.07.2017 10.07.2017 18.09.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD55858 EUR 1.019,60 5.000,00 5.098.000,00 0,21 %
06.07.2017 10.07.2017 27.11.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD59314 RSD 10.853,37 60.405,00 655.597.814,85 3,55 %
06.07.2017 10.07.2017 24.01.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD18930 RSD 10.787,81 79.365,00 856.174.540,65 3,65 %
06.07.2017 10.07.2017 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.000,70 400,00 400.280,00 1,20 %
06.07.2017 07.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 9.987,60 10.000,00 99.876.000,00 5,00 %
06.07.2017 07.07.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.059,30 948,00 1.004.216,40 2,67 %
06.07.2017 06.07.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.185,40 30.000,00 305.562.000,00 3,70 %
06.07.2017 10.07.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.398,87 9.700,00 110.569.039,00 4,10 %
05.07.2017 07.07.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.735,11 10.000,00 107.351.100,00 3,78 %
05.07.2017 06.07.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.027,94 1.070,00 1.099.895,80 2,50 %
04.07.2017 04.07.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.021,77 1.670,00 1.706.355,90 0,91 %
04.07.2017 05.07.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.022,14 540,00 551.955,60 2,66 %
04.07.2017 04.07.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.730,43 23.000,00 246.799.890,00 3,80 %
03.07.2017 05.07.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.011,96 3.000,00 3.035.880,00 0,52 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122| |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>