Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
05.07.2019 05.07.2019 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.017,80 4.000,00 4.071.200,00 0,30 %
05.07.2019 05.07.2019 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.018,67 3.130,00 3.188.437,10 0,25 %
05.07.2019 05.07.2019 28.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD22452 EUR 1.039,62 6.540,00 6.799.114,80 0,25 %
04.07.2019 04.07.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.733,12 930,00 10.911.801,60 3,80 %
04.07.2019 04.07.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.686,76 3.000,00 32.060.280,00 3,67 %
04.07.2019 08.07.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.129,70 5.200,00 63.074.440,00 3,01 %
03.07.2019 03.07.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.766,02 52.100,00 613.009.567,00 3,76 %
03.07.2019 03.07.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.490,68 50.000,00 574.534.100,00 3,22 %
03.07.2019 05.07.2019 17.01.2022 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD32444 RSD 10.281,16 50.000,00 514.058.000,00 3,30 %
03.07.2019 05.07.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.440,00 70.000,00 730.800.000,00 4,10 %
03.07.2019 05.07.2019 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.160,14 50.000,00 558.007.000,00 3,20 %
02.07.2019 04.07.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.481,39 30.000,00 344.441.700,00 3,25 %
02.07.2019 04.07.2019 22.11.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23104 EUR 1.019,52 3.500,00 3.568.320,00 0,75 %
02.07.2019 02.07.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.761,12 41.900,00 492.790.763,00 3,76 %
01.07.2019 03.07.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.233,47 20.010,00 204.771.700,00 2,80 %
01.07.2019 03.07.2019 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 10.962,00 26.400,00 289.396.800,00 2,60 %
01.07.2019 01.07.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.572,23 19.000,00 219.872.370,00 4,00 %
01.07.2019 01.07.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.588,33 65.000,00 688.241.450,00 3,83 %
28.06.2019 28.06.2019 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 11.495,19 70.000,00 804.663.300,00 3,20 %
27.06.2019 27.06.2019 11.01.2026 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD89592 RSD 10.692,13 3.200,00 34.214.816,00 3,65 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12| |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>