Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
01.08.2017 01.08.2017 06.02.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD88891 RSD 11.314,85 25.143,00 284.489.273,55 4,20 %
31.07.2017 31.07.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.882,79 5.000,00 49.413.950,00 4,60 %
31.07.2017 31.07.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.102,19 17.000,00 171.737.280,00 5,57 %
28.07.2017 31.07.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.163,58 10.000,00 101.635.800,00 5,45 %
28.07.2017 28.07.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.199,28 30.268,00 308.711.912,56 5,37 %
28.07.2017 28.07.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.371,40 2.230,00 27.588.222,00 5,18 %
28.07.2017 31.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.043,17 30.000,00 301.295.100,00 4,90 %
28.07.2017 28.07.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.027,56 410,00 421.299,60 2,97 %
27.07.2017 31.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.043,17 20,00 200.863,40 4,90 %
27.07.2017 27.07.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.106,06 251.518,00 2.541.855.374,98 5,56 %
27.07.2017 27.07.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.369,54 47.770,00 590.893.078,00 5,18 %
26.07.2017 26.07.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.372,38 3.300,00 40.828.854,00 5,17 %
26.07.2017 26.07.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.014,25 347,00 351.944,75 2,75 %
26.07.2017 26.07.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.019,43 3.000,00 3.058.290,00 0,55 %
26.07.2017 26.07.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.012,43 2.500,00 2.531.075,00 0,75 %
26.07.2017 26.07.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.022,62 357,00 365.075,34 0,90 %
26.07.2017 27.07.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.005,12 1.294,00 1.300.625,28 2,00 %
26.07.2017 28.07.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.014,97 400,00 405.988,00 2,40 %
25.07.2017 26.07.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.012,28 2.500,00 2.530.700,00 0,76 %
25.07.2017 27.07.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.206,98 20.000,00 204.139.600,00 3,70 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119| |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>