Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
24.08.2017 24.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.790,93 4.628,00 49.940.424,04 3,71 %
24.08.2017 24.08.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.031,94 7.713,00 92.802.353,22 4,97 %
24.08.2017 24.08.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.031,94 7.713,00 92.802.353,22 4,97 %
24.08.2017 24.08.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.031,56 140,00 144.418,40 0,50 %
23.08.2017 23.08.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.096,66 6.000,00 60.579.930,00 4,80 %
23.08.2017 23.08.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.021,14 2.000,00 2.042.280,00 2,29 %
23.08.2017 24.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.956,10 20.000,00 199.122.000,00 4,33 %
23.08.2017 24.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.956,10 20.000,00 199.122.000,00 4,33 %
22.08.2017 23.08.2017 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.020,89 2.000,00 2.041.780,00 2,30 %
22.08.2017 22.08.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.101,34 7.000,00 70.709.380,00 4,78 %
22.08.2017 22.08.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.031,53 6.470,00 6.673.999,10 0,50 %
22.08.2017 24.08.2017 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 998,00 5,00 4.990,00 2,67 %
21.08.2017 23.08.2017 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 998,00 15,00 14.970,00 2,67 %
21.08.2017 21.08.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.095,22 10.000,00 100.952.200,00 4,80 %
18.08.2017 18.08.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.031,12 5.000,00 5.155.600,00 0,55 %
17.08.2017 21.08.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.231,74 50.000,00 511.587.000,00 3,70 %
17.08.2017 17.08.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.224,16 10.000,00 102.241.600,00 5,38 %
17.08.2017 18.08.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.563,33 50.000,00 528.166.500,00 4,10 %
16.08.2017 17.08.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 975,25 500,00 487.625,00 4,00 %
16.08.2017 18.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.905,04 50.000,00 495.252.000,00 4,60 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116| |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>