Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
01.09.2017 01.09.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.801,77 60.000,00 648.106.200,00 3,65 %
01.09.2017 01.09.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.039,87 2.000,00 2.079.740,00 0,19 %
01.09.2017 01.09.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.035,68 2.192,00 2.270.210,56 2,20 %
01.09.2017 01.09.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.325,34 22.050,00 227.673.747,00 5,22 %
01.09.2017 04.09.2017 01.08.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD39605 EUR 1.004,93 25,00 25.123,25 0,56 %
01.09.2017 01.09.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.953,09 40.000,00 398.123.600,00 4,40 %
31.08.2017 01.09.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.285,08 40.000,00 411.403.200,00 5,30 %
31.08.2017 01.09.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.036,24 1.406,00 1.456.959,27 5,44 %
31.08.2017 31.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.799,62 21.700,00 234.351.754,00 3,67 %
31.08.2017 31.08.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 976,64 500,00 488.320,00 4,00 %
31.08.2017 01.09.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.029,80 342,00 352.191,60 3,13 %
30.08.2017 30.08.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 976,64 1.500,00 1.464.960,00 4,00 %
30.08.2017 31.08.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.013,49 600,00 608.094,00 0,35 %
30.08.2017 31.08.2017 25.09.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD95078 EUR 1.036,56 591,00 612.606,96 4,78 %
29.08.2017 30.08.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.024,96 1.073,00 1.099.782,08 2,00 %
29.08.2017 29.08.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.320,99 102.000,00 1.052.741.300,00 5,22 %
28.08.2017 28.08.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.041,62 2.500,00 2.604.050,00 0,33 %
25.08.2017 29.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.966,79 20.000,00 199.335.800,00 4,30 %
25.08.2017 28.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.797,74 20.000,00 215.954.700,00 3,66 %
25.08.2017 28.08.2017 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.006,67 100,00 100.667,00 0,90 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115| |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>