Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
14.09.2017 14.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.196,31 10.000,00 101.963.100,00 4,50 %
14.09.2017 14.09.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.517,08 606,00 6.979.350,48 3,80 %
14.09.2017 15.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.197,56 10.000,00 101.975.600,00 4,50 %
13.09.2017 13.09.2017 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.025,35 2.272,00 2.329.595,20 2,09 %
13.09.2017 15.09.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.819,32 50.000,00 540.966.000,00 3,60 %
13.09.2017 14.09.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.522,51 800,00 10.018.008,00 5,02 %
13.09.2017 14.09.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.151,38 13.447,00 136.505.606,86 4,15 %
12.09.2017 13.09.2017 24.03.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD10135 EUR 1.025,15 2.272,00 2.329.140,80 2,10 %
12.09.2017 14.09.2017 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.026,71 1.500,00 1.540.065,00 1,30 %
12.09.2017 12.09.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.452,68 20.000,00 209.053.600,00 5,00 %
12.09.2017 12.09.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.087,83 19.500,00 216.212.685,00 4,35 %
11.09.2017 11.09.2017 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 951,14 500,00 475.570,00 4,20 %
11.09.2017 11.09.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.832,55 10.000,00 118.325.500,00 4,85 %
11.09.2017 12.09.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.820,15 13.497,00 146.039.564,55 3,52 %
11.09.2017 11.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.180,68 35.000,00 356.323.800,00 4,55 %
08.09.2017 12.09.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.013,10 2.500,00 2.532.750,00 0,48 %
08.09.2017 12.09.2017 23.05.2018 Државни записи 53Н RSMFRSD35751 EUR 996,08 25.000,00 24.902.000,00 0,56 %
08.09.2017 11.09.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.078,90 1.480,00 1.596.772,00 0,99 %
08.09.2017 08.09.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.368,34 22.200,00 230.177.148,00 5,15 %
08.09.2017 08.09.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.035,89 3.960,00 4.102.124,40 2,21 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113| |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>