Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
21.09.2017 21.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.235,72 10.000,00 102.357.200,00 4,37 %
20.09.2017 20.09.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.886,27 10.000,00 118.862.700,00 4,75 %
20.09.2017 20.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.215,59 30.000,00 306.467.700,00 4,45 %
20.09.2017 20.09.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.030,93 537,00 553.609,41 3,33 %
19.09.2017 20.09.2017 24.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD81227 EUR 1.024,04 342,00 350.221,68 1,80 %
19.09.2017 19.09.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.617,40 66.000,00 700.748.400,00 3,97 %
19.09.2017 20.09.2017 24.03.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD89360 EUR 1.021,88 4.000,00 4.087.500,00 1,50 %
19.09.2017 20.09.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.594,18 50.000,00 529.709.000,00 4,15 %
19.09.2017 19.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.214,35 10.000,00 102.143.500,00 4,45 %
18.09.2017 20.09.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.594,17 50.000,00 529.708.500,00 4,15 %
18.09.2017 18.09.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.466,26 150.000,00 1.569.939.500,00 4,99 %
18.09.2017 18.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.213,12 60.000,00 612.787.200,00 4,45 %
18.09.2017 18.09.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.823,39 55.000,00 595.286.600,00 3,58 %
15.09.2017 15.09.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.200,52 40.000,00 408.020.900,00 4,49 %
15.09.2017 15.09.2017 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.078,62 1.000,00 1.078.620,00 0,79 %
15.09.2017 15.09.2017 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.007,29 160,00 161.166,40 4,49 %
15.09.2017 15.09.2017 12.01.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD60304 RSD 10.153,79 13.000,00 131.999.270,00 4,14 %
15.09.2017 15.09.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.460,75 40.000,00 418.429.900,00 4,99 %
14.09.2017 18.09.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.584,80 110.000,00 1.164.328.000,00 4,20 %
14.09.2017 14.09.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.522,51 1.600,00 20.036.016,00 5,02 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112| |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>