Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
13.10.2017 13.10.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.793,66 25.000,00 294.841.500,00 4,35 %
13.10.2017 13.10.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.145,73 20.000,00 242.914.600,00 4,54 %
13.10.2017 13.10.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.644,85 4.500,00 56.901.825,00 4,85 %
13.10.2017 13.10.2017 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.061,11 1.554,00 1.648.964,94 1,89 %
13.10.2017 17.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.699,46 40.000,00 427.978.400,00 3,60 %
13.10.2017 13.10.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.020,08 10.000,00 120.200.800,00 4,50 %
12.10.2017 13.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.688,53 100.000,00 1.068.853.000,00 3,65 %
12.10.2017 12.10.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.488,81 760,00 7.971.495,60 5,01 %
12.10.2017 12.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.674,02 14.900,00 159.042.898,00 3,75 %
11.10.2017 12.10.2017 14.12.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD92828 RSD 10.550,94 50.000,00 527.547.000,00 2,70 %
11.10.2017 12.10.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.009,24 842,00 849.780,08 2,00 %
11.10.2017 11.10.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.467,79 31.200,00 326.595.010,00 5,05 %
11.10.2017 11.10.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.618,34 1.900,00 23.974.846,00 4,90 %
11.10.2017 11.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.675,62 100.000,00 1.067.562.000,00 3,73 %
11.10.2017 13.10.2017 29.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76193 EUR 1.060,90 1.554,00 1.648.638,60 1,90 %
10.10.2017 10.10.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.467,29 2.519,00 26.367.103,51 5,05 %
10.10.2017 12.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.694,20 30.000,00 320.826.000,00 3,60 %
10.10.2017 12.10.2017 26.10.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD79098 RSD 10.589,29 30.000,00 317.678.700,00 2,60 %
09.10.2017 09.10.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 11.950,86 10.000,00 119.508.550,00 4,66 %
06.10.2017 09.10.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.036,06 773,00 800.874,38 1,80 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109| |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>