Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
20.10.2017 23.10.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.029,61 146,00 150.323,06 1,80 %
19.10.2017 23.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.701,82 40.000,00 428.072.800,00 3,63 %
19.10.2017 19.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.688,29 20.000,00 213.765.800,00 3,70 %
18.10.2017 18.10.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.299,81 10.000,00 102.998.100,00 3,40 %
18.10.2017 18.10.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.086,87 15.000,00 181.303.050,00 4,35 %
18.10.2017 18.10.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.307,80 13.800,00 142.247.640,00 4,20 %
18.10.2017 18.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.696,52 70.000,00 748.756.400,00 3,63 %
18.10.2017 20.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.699,96 30.000,00 320.998.800,00 3,62 %
17.10.2017 17.10.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.110,02 30.000,00 303.300.600,00 3,72 %
17.10.2017 17.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.689,85 810.000,00 8.658.778.100,00 3,67 %
17.10.2017 17.10.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.799,24 20.000,00 235.984.800,00 4,35 %
17.10.2017 18.10.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.484,56 30.000,00 314.536.800,00 2,65 %
17.10.2017 19.10.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.011,03 733,00 741.084,99 3,62 %
17.10.2017 17.10.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.681,59 6.000,00 76.089.540,00 4,78 %
17.10.2017 17.10.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.491,25 317.765,00 3.333.751.780,70 5,02 %
16.10.2017 16.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.681,05 100.000,00 1.068.105.000,00 3,73 %
16.10.2017 17.10.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 996,68 333,00 331.894,44 2,60 %
16.10.2017 16.10.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.500,95 72.000,00 756.068.400,00 5,00 %
16.10.2017 16.10.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.305,45 40.000,00 412.218.000,00 4,20 %
13.10.2017 13.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.694,66 109.700,00 1.173.203.741,00 3,60 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108| |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>