Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
13.06.2017 15.06.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.668,34 30.000,00 320.050.200,00 5,45 %
12.06.2017 12.06.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.673,89 10.000,00 106.738.900,00 5,43 %
09.06.2017 12.06.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.663,62 7.000,00 74.645.340,00 5,45 %
09.06.2017 12.06.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 9.971,66 30.000,00 299.149.800,00 4,93 %
09.06.2017 09.06.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.022,96 4.000,00 4.091.840,00 0,69 %
08.06.2017 08.06.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.008,38 2.000,00 2.016.760,00 0,82 %
07.06.2017 09.06.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.022,87 4.000,00 4.091.480,00 0,70 %
06.06.2017 08.06.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.008,21 2.000,00 2.016.420,00 0,83 %
06.06.2017 08.06.2017 21.10.2031 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD72374 EUR 986,03 1.500,00 1.479.045,00 4,10 %
05.06.2017 05.06.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.513,28 364,00 4.554.832,10 5,22 %
02.06.2017 02.06.2017 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 991,72 1.000,00 991.720,00 2,68 %
02.06.2017 05.06.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 986,52 230,00 226.899,60 3,76 %
02.06.2017 05.06.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.041,30 674,00 701.836,20 4,42 %
02.06.2017 05.06.2017 25.03.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD11174 EUR 1.002,46 160,00 160.393,60 4,20 %
02.06.2017 05.06.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.025,75 537,00 550.827,75 2,50 %
02.06.2017 06.06.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.637,66 39.956,00 425.038.342,96 3,82 %
01.06.2017 01.06.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.632,21 39.956,00 424.820.582,76 3,82 %
01.06.2017 01.06.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.138,11 7.925,00 96.194.521,75 5,48 %
01.06.2017 01.06.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.656,66 25.000,00 266.416.500,00 5,43 %
31.05.2017 01.06.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.014,01 496,00 502.948,96 4,52 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107| |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>