Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
30.10.2017 30.10.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.871,06 100.000,00 1.087.106.000,00 3,50 %
30.10.2017 30.10.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.693,69 50.000,00 534.684.500,00 3,75 %
30.10.2017 30.10.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.040,08 10.000,00 110.400.800,00 4,27 %
30.10.2017 31.10.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.873,97 3.676,00 39.972.713,72 3,42 %
30.10.2017 01.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.874,99 17.465,00 189.931.700,35 3,42 %
27.10.2017 27.10.2017 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 956,00 670,00 640.520,00 4,20 %
27.10.2017 30.10.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.013,89 493,00 499.847,77 1,50 %
27.10.2017 30.10.2017 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 960,33 520,00 499.371,60 3,00 %
27.10.2017 27.10.2017 27.05.2026 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD26610 EUR 968,36 1.800,00 1.743.048,00 4,15 %
27.10.2017 27.10.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 993,70 5.997,00 5.959.245,45 3,85 %
27.10.2017 31.10.2017 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.032,08 4.000,00 4.128.320,00 0,63 %
27.10.2017 31.10.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.246,30 60,00 614.778,00 4,53 %
27.10.2017 30.10.2017 28.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD22452 EUR 1.061,87 1.870,00 1.985.696,90 0,95 %
27.10.2017 30.10.2017 24.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD79742 EUR 1.024,50 1.000,00 1.024.500,00 0,93 %
26.10.2017 26.10.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.876,28 30.000,00 326.288.400,00 3,25 %
26.10.2017 30.10.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.177,08 40,00 407.083,30 4,84 %
26.10.2017 30.10.2017 03.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD87653 EUR 1.014,21 5.000,00 5.071.050,00 0,30 %
26.10.2017 30.10.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.060,65 25.000,00 276.516.250,00 4,20 %
26.10.2017 26.10.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.701,19 150.000,00 1.905.178.500,00 4,77 %
25.10.2017 25.10.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.015,07 1.647,00 1.671.825,33 1,31 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106| |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>