Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
17.08.2017 21.08.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.231,74 50.000,00 511.587.000,00 3,70 %
17.08.2017 18.08.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.563,33 50.000,00 528.166.500,00 4,10 %
16.08.2017 18.08.2017 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.565,00 90,00 1.130.850,00 6,83 %
16.08.2017 17.08.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 975,25 500,00 487.625,00 4,00 %
16.08.2017 16.08.2017 18.09.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD55858 EUR 1.019,77 1.200,00 1.223.724,00 0,25 %
16.08.2017 18.08.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 11.885,00 550,00 6.536.750,00 5,01 %
16.08.2017 18.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.905,04 50.000,00 495.252.000,00 4,60 %
15.08.2017 16.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.781,64 18.465,00 199.082.982,60 3,72 %
15.08.2017 15.08.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.264,65 63.500,00 651.805.238,00 5,29 %
15.08.2017 15.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.934,06 30.000,00 298.021.800,00 4,40 %
11.08.2017 15.08.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.236,28 25.000,00 255.907.000,00 5,35 %
11.08.2017 15.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.777,08 10.000,00 107.770.800,00 3,78 %
11.08.2017 14.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.779,45 4.636,00 49.973.530,20 3,72 %
11.08.2017 11.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.912,82 50.000,00 495.641.000,00 4,50 %
11.08.2017 11.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.776,18 112,00 1.206.932,16 3,72 %
10.08.2017 10.08.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.550,91 33.000,00 348.180.030,00 4,12 %
10.08.2017 10.08.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.056,53 30.000,00 301.695.900,00 4,90 %
10.08.2017 10.08.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.767,39 33.000,00 355.323.870,00 3,85 %
09.08.2017 10.08.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 9.895,15 50.000,00 494.757.500,00 4,60 %
09.08.2017 09.08.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.071,25 2.500,00 2.678.125,00 1,76 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106| |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>