Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
03.11.2017 03.11.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.318,53 30.000,00 309.555.900,00 3,23 %
02.11.2017 06.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.880,10 3.674,00 39.973.487,40 3,42 %
02.11.2017 06.11.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.283,83 50.000,00 514.191.500,00 4,40 %
02.11.2017 02.11.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.699,74 10.000,00 106.997.400,00 3,72 %
02.11.2017 02.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.876,73 10.000,00 108.767.300,00 3,40 %
02.11.2017 02.11.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.313,31 50.000,00 515.665.500,00 3,40 %
02.11.2017 02.11.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.010,48 40,00 40.419,20 1,80 %
01.11.2017 01.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.875,71 123.992,00 1.348.501.034,32 3,40 %
01.11.2017 01.11.2017 20.06.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD87513 EUR 1.009,63 40,00 40.385,20 1,85 %
01.11.2017 01.11.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.039,62 1.480,00 1.538.637,60 0,55 %
01.11.2017 01.11.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.106,82 1.200,00 1.328.184,00 3,60 %
01.11.2017 01.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.760,27 167.416,00 2.136.273.362,32 4,65 %
01.11.2017 01.11.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.572,37 10.000,00 105.723.700,00 4,90 %
01.11.2017 01.11.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.691,55 50.000,00 534.577.500,00 3,78 %
31.10.2017 31.10.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 997,45 2.997,00 2.989.357,65 3,81 %
31.10.2017 31.10.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.596,12 100.000,00 1.059.612.000,00 4,85 %
31.10.2017 31.10.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.707,26 100.000,00 1.270.726.000,00 4,77 %
31.10.2017 31.10.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.871,06 125.000,00 1.358.882.500,00 3,50 %
31.10.2017 31.10.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.009,68 647,00 653.262,96 2,08 %
30.10.2017 30.10.2017 08.09.2032 Државне обвезнице 15Г RSMFRSD68802 EUR 956,33 270,00 258.209,10 4,20 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105| |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>