Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
10.11.2017 10.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.887,88 40.000,00 435.515.000,00 3,31 %
09.11.2017 09.11.2017 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.600,39 200.000,00 2.520.078.000,00 5,48 %
09.11.2017 09.11.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.608,68 5.941,00 63.026.167,88 4,85 %
09.11.2017 09.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.734,82 100.000,00 1.273.482.000,00 4,74 %
09.11.2017 09.11.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.709,88 3.555,00 38.073.623,40 3,70 %
08.11.2017 08.11.2017 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.009,19 2.100,00 2.119.299,00 0,84 %
07.11.2017 08.11.2017 20.02.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD34507 EUR 1.009,07 2.100,00 2.119.047,00 0,85 %
07.11.2017 07.11.2017 25.12.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD45081 EUR 1.036,57 451,00 467.493,07 2,48 %
07.11.2017 07.11.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.322,92 20.000,00 206.458.400,00 3,20 %
07.11.2017 07.11.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.821,15 100.000,00 1.082.115.000,00 3,50 %
06.11.2017 06.11.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.014,14 433,00 439.122,62 1,50 %
06.11.2017 08.11.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.319,58 60.000,00 619.174.800,00 3,38 %
06.11.2017 08.11.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.708,80 70.000,00 749.616.000,00 3,70 %
06.11.2017 06.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.747,14 443.000,00 5.646.982.190,00 4,70 %
06.11.2017 06.11.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.284,73 50.000,00 514.236.500,00 4,40 %
06.11.2017 06.11.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.698,97 44.000,00 470.754.680,00 3,76 %
03.11.2017 03.11.2017 23.07.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD51543 EUR 1.009,82 846,00 854.307,72 2,09 %
03.11.2017 07.11.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.341,54 15.000,00 155.123.100,00 4,15 %
03.11.2017 03.11.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.610,38 12.000,00 127.324.560,00 4,83 %
03.11.2017 07.11.2017 01.02.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD82258 RSD 10.320,53 20.000,00 206.410.600,00 3,30 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104| |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>