Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
14.11.2017 14.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.781,23 75.000,00 958.592.250,00 4,65 %
14.11.2017 14.11.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.011,07 7.000,00 7.077.490,00 0,67 %
14.11.2017 14.11.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.040,68 40.000,00 441.627.200,00 4,33 %
14.11.2017 14.11.2017 10.10.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD54711 EUR 1.039,73 1.480,00 1.538.800,40 0,56 %
13.11.2017 13.11.2017 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 11.231,55 100.000,00 1.123.155.000,00 4,00 %
13.11.2017 13.11.2017 20.03.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55551 RSD 12.319,14 75.000,00 923.935.500,00 4,50 %
13.11.2017 13.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.779,62 50.000,00 638.981.000,00 4,65 %
13.11.2017 14.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.891,52 1.772,00 19.299.773,44 3,32 %
13.11.2017 14.11.2017 21.11.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD43649 RSD 11.625,49 25.000,00 290.637.250,00 3,45 %
13.11.2017 13.11.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.044,86 75.000,00 903.364.500,00 4,55 %
13.11.2017 15.11.2017 31.01.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD24557 EUR 1.082,54 2.000,00 2.165.080,00 0,59 %
13.11.2017 15.11.2017 18.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD85897 RSD 10.141,67 50.000,00 507.083.500,00 3,70 %
10.11.2017 10.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.782,61 103.164,00 1.318.705.494,28 4,63 %
10.11.2017 10.11.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.107,80 2.000,00 2.215.600,00 3,60 %
10.11.2017 14.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.891,52 32.132,00 349.966.320,64 3,32 %
10.11.2017 10.11.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.829,47 240.000,00 2.599.072.200,00 3,40 %
10.11.2017 10.11.2017 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.788,02 120.000,00 1.534.562.400,00 5,20 %
10.11.2017 14.11.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.229,89 30.000,00 366.896.700,00 4,44 %
10.11.2017 14.11.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.340,73 20.000,00 206.814.600,00 4,19 %
10.11.2017 14.11.2017 13.06.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD11661 EUR 1.011,01 7.000,00 7.077.070,00 0,68 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103| |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>