Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
21.07.2017 21.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.023,78 100,00 1.002.378,00 4,93 %
21.07.2017 24.07.2017 24.01.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD18930 RSD 10.805,50 4.651,00 50.256.380,50 3,60 %
21.07.2017 25.07.2017 08.11.2017 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD79841 RSD 10.398,84 30.000,00 311.965.200,00 3,40 %
20.07.2017 20.07.2017 25.01.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD17692 EUR 1.026,93 3.500,00 3.594.255,00 0,85 %
20.07.2017 20.07.2017 23.01.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD20662 EUR 1.037,36 3.500,00 3.630.760,00 0,50 %
20.07.2017 24.07.2017 23.11.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD51154 EUR 1.018,99 1.000,00 1.018.990,00 0,30 %
19.07.2017 21.07.2017 27.11.2017 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD59314 RSD 10.868,76 44.760,00 486.485.697,60 3,45 %
19.07.2017 20.07.2017 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 986,96 600,00 592.176,00 3,81 %
18.07.2017 18.07.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.747,23 9.675,00 103.979.450,25 3,78 %
18.07.2017 18.07.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.794,34 81.000,00 874.341.930,00 5,30 %
18.07.2017 18.07.2017 04.09.2017 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD24409 RSD 10.548,78 4.200,00 44.304.876,00 3,80 %
17.07.2017 17.07.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.743,50 27.500,00 295.446.250,00 3,82 %
14.07.2017 14.07.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.404,35 65.100,00 742.423.185,00 5,19 %
14.07.2017 14.07.017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.734,85 60.664,00 651.218.940,40 3,90 %
13.07.2017 13.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 9.995,72 10.000,00 99.957.200,00 5,00 %
12.07.2017 12.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.056,56 80,00 804.524,80 4,75 %
12.07.2017 13.07.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.061,67 565,00 599.843,55 2,50 %
12.07.2017 14.07.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.251,02 6.000,00 73.506.120,00 5,40 %
12.07.2017 12.07.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.743,55 7.000,00 75.204.830,00 5,39 %
11.07.2017 13.07.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.020,51 20.000,00 200.410.200,00 4,90 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102| |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>