Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
27.11.2017 28.11.2017 22.08.2018 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD42914 EUR 1.033,63 970,00 1.002.621,10 1,50 %
24.11.2017 27.11.2017 08.11.2018 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD69206 EUR 1.004,77 2.000,00 2.009.540,00 0,55 %
24.11.2017 27.11.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.353,85 30.000,00 310.615.500,00 4,20 %
24.11.2017 24.11.2017 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.350,30 18.000,00 186.305.400,00 4,20 %
24.11.2017 24.11.2017 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 12.780,49 132.200,00 1.689.580.342,00 4,69 %
24.11.2017 24.11.2017 23.10.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD13329 RSD 12.829,93 24.600,00 315.616.278,00 5,17 %
24.11.2017 24.11.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.841,05 250.000,00 2.710.262.000,00 3,45 %
24.11.2017 27.11.2017 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.026,92 47,00 48.265,24 1,90 %
24.11.2017 27.11.2017 02.03.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38961 RSD 10.902,18 60.000,00 654.130.800,00 3,40 %
24.11.2017 28.11.2017 22.02.2019 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD22551 RSD 10.740,20 10.000,00 107.402.000,00 3,62 %
24.11.2017 24.11.2017 21.07.2023 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD85962 RSD 10.622,71 32.500,00 345.237.970,00 4,86 %
23.11.2017 23.11.2017 25.05.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD71913 EUR 1.005,01 7.000,00 7.035.070,00 0,99 %
23.11.2017 23.11.2017 22.11.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD23104 EUR 992,99 3.990,00 3.962.017,00 1,74 %
23.11.2017 23.11.2017 11.04.2024 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD70022 EUR 1.109,21 2.824,00 3.132.409,04 3,60 %
23.11.2017 24.11.2017 02.06.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD72119 EUR 1.020,37 1.000,00 1.020.370,00 2,30 %
23.11.2017 23.11.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.844,59 50.000,00 542.229.500,00 3,35 %
23.11.2017 23.11.2017 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.086,72 50.704,00 612.845.050,88 4,48 %
22.11.2017 22.11.2017 22.10.2020 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63092 RSD 11.031,66 103.369,00 1.140.332.088,52 4,40 %
22.11.2017 22.11.2017 27.04.2018 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD21512 RSD 10.841,30 100.000,00 1.084.130.000,00 3,40 %
22.11.2017 22.11.2017 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.238,10 4.293,00 52.538.163,30 4,45 %
 |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100| |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|  |131|  |132|  |133|  |134|  |135|  |136|  |137|  |138|  |139|  |140|  |141|  |142|  |143|  |144|  |145|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>