Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Преглед секундарног трговања
Датум
трговања
Датум
салдирања
Датум
доспећа
Тип ХоВ ISIN Валута Просечна
пондерисана
цена
трговања
Количина Укупан
промет
оригинал
валута
Просечан
принос
04.06.2019 04.06.2019 21.08.2019 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD63365 RSD 10.938,47 30.000,00 328.154.100,00 2,63 %
04.06.2019 04.06.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.283,74 19.996,00 245.625.665,04 3,26 %
03.06.2019 04.06.2019 12.09.2021 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD32139 EUR 1.031,37 311,00 320.756,07 1,90 %
03.06.2019 04.06.2019 25.09.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD92984 EUR 1.010,35 455,00 459.709,25 1,50 %
03.06.2019 03.06.2019 13.01.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD91820 EUR 1.016,77 1.000,00 1.016.770,00 0,52 %
31.05.2019 31.05.2019 25.01.2023 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD76292 RSD 10.429,97 25.000,00 260.749.250,00 3,68 %
30.05.2019 30.05.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.143,73 66.932,00 812.802.180,30 3,39 %
30.05.2019 30.05.2019 07.03.2020 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD44829 RSD 10.765,58 25.918,00 279.022.302,44 2,83 %
30.05.2019 30.05.2019 05.04.2020 Државне обвезнице 3Г RSMFRSD38581 RSD 10.204,47 20.712,00 211.354.879,08 2,84 %
30.05.2019 30.05.2019 05.06.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD56989 RSD 12.264,64 68.896,00 844.984.664,92 3,33 %
30.05.2019 30.05.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.002,54 3.433,00 37.771.719,82 4,70 %
30.05.2019 30.05.2019 12.04.2020 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD55270 RSD 10.735,76 30.000,00 322.072.800,00 2,84 %
29.05.2019 31.05.2019 18.01.2029 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD72366 EUR 1.075,33 9,00 9.677,97 2,50 %
29.05.2019 29.05.2019 21.02.2021 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD65840 EUR 1.005,62 20.000,00 20.112.400,00 0,83 %
28.05.2019 28.05.2019 11.09.2021 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD48093 RSD 12.143,73 20.000,00 242.874.600,00 3,38 %
28.05.2019 28.05.2019 05.02.2022 Државне обвезнице 7Г RSMFRSD98312 RSD 11.930,38 9.400,00 112.145.572,00 3,57 %
28.05.2019 28.05.2019 23.02.2022 Државне обвезнице 5Г RSMFRSD21819 EUR 1.039,99 125,00 129.998,75 1,25 %
28.05.2019 28.05.2019 17.03.2027 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD59793 EUR 1.005,46 2.987,00 3.003.309,02 3,52 %
28.05.2019 28.05.2019 08.02.2028 Државне обвезнице 10Г RSMFRSD55940 RSD 11.014,48 12.600,00 138.782.448,00 4,68 %
28.05.2019 28.05.2019 26.10.2019 Државне обвезнице 2Г RSMFRSD84270 RSD 10.238,46 20.000,00 204.769.200,00 2,65 %
 |1| |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37|  |38|  |39|  |40|  |41|  |42|  |43|  |44|  |45|  |46|  |47|  |48|  |49|  |50|  |51|  |52|  |53|  |54|  |55|  |56|  |57|  |58|  |59|  |60|  |61|  |62|  |63|  |64|  |65|  |66|  |67|  |68|  |69|  |70|  |71|  |72|  |73|  |74|  |75|  |76|  |77|  |78|  |79|  |80|  |81|  |82|  |83|  |84|  |85|  |86|  |87|  |88|  |89|  |90|  |91|  |92|  |93|  |94|  |95|  |96|  |97|  |98|  |99|  |100|  |101|  |102|  |103|  |104|  |105|  |106|  |107|  |108|  |109|  |110|  |111|  |112|  |113|  |114|  |115|  |116|  |117|  |118|  |119|  |120|  |121|  |122|  |123|  |124|  |125|  |126|  |127|  |128|  |129|  |130|

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>