Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Распоред аукција
Планирани распоред аукција државних ХоВ Републике Србије за   .
Датум
аукције

Обим
аукције

Реотварање Тип ХоВ Рочност Купон Валута Номинална
вредност
ХОВ
 
02.08.2017 10.000.000.000,00 03.04.2017 Државне обвезнице 4,50 RSD 10.000,00
30.08.2017 50.000.000,00 Државни записи 53Н EUR 1.000,00
31.08.2017 15.000.000.000,00 03.04.2017 Државне обвезнице 4,50 RSD 10.000,00
 

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>