Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Распоред аукција
Планирани распоред аукција државних ХоВ Републике Србије за   .
Датум
аукције

Обим
аукције

Реотварање Тип ХоВ Рочност Купон Валута Номинална
вредност
ХОВ
 
13.06.2017 14.013.230.000,00 16.05.2017 Државне обвезнице 3,50 RSD 10.000,00
21.06.2017 75.000.000,00 Државне обвезнице 2,00 EUR 1.000,00
22.06.2017 10.000.000.000,00 Амортизационе државне обвезнице НБС р.с.+ фиксна маргина RSD 10.000,00
26.06.2017 26.867.000,00 12.01.2017 Државни записи 53Н EUR 1.000,00
 

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>