Управа за јавни дуг - Портал за инвеститоре


  Распоред аукција и јавни позиви     Резултати и статистика     Листа овлашћених учесника     Секундарно трговање     Доспећа ХоВ  

Распоред аукција
Планирани распоред аукција државних ХоВ Републике Србије за   .
Датум
аукције

Обим
аукције

Реотварање Тип ХоВ Рочност Купон Валута Номинална
вредност
ХОВ
 
01.10.2019 7.000.000.000,00 09.01.2019 Државне обвезнице 4,50 RSD 10.000,00
09.10.2019 30.299.000,00 16.01.2019 Државне обвезнице 10Г 3,25 EUR 1.000,00
23.10.2019 57.555.000,00 23.01.2019 Државне обвезнице 1,25 EUR 1.000,00
 

 

Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг
Поп Лукина 7-9, Београд
телефон : +381-11-32-02-461 | факс: +381-11-26-29-055 | Bloomberg: <RSMF>